977 080 962 info@torre-foix.com

Graveta triturada de cantera 25/40

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ Graveta triturada de cantera 25/40 Codi comercial:GTC2540 Ús previst: Per barreja per la elaboració de formigó. Com a base per la posterior pavimentació de formigó. També es pot utilitzar per la jardineria com a decoració. Normes de...

Graveta triturada de cantera 12/18

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ Graveta triturada de cantera 12/18 Codi comercial:GTC1218 Ús previst:Per barreja per la elaboració de formigó. Com a base per la posterior pavimentació de formigó. També es pot utilitzar per la jardineria com a decoració. Normes de...

Cigronet de cantera 6/12 o «Garbancillo»

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ Cigronet de cantera 6/12 o «Garbancillo» Codi comercial:CTC612 Ús previst:Per barreja per la elaboració de formigó. Com a base per la posterior pavimentació de formigó. També es pot utilitzar per la jardineria com a decoració. Normes de...

Ull de perdiu 2-6

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ Ull de perdiu 2-6 Codi comercial:UPC46 Ús previst:Per barreja per la elaboració de formigó per a prefabricats. Es pot utilitzar per la jardineria com a decoració. Normes de referència:UNE -EN 13139 (Morters)  UNE-EN 12620 (Formigons) UNE EN...

Barreja rentada 0/12

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ Barreja rentada 0/12 Codi comercial: TR012 Ús previst:Elaboració de formigons per a fer paviments, cimentacions, pilars i murs de contenció. Normes de referència: UNE-EN 12620 (Formigons) UNE EN 933-1:1996 UNE EN 933-9:1999 PROPIETATS...

Barreja de cantera 0/12

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ Barreja de cantera 0/12 Codi comercial: TC012 Ús previst:Elaboració de formigons per a fer paviments, cimentacions, pilars i murs de contenció. També es pot utilitzar com a tot-u per a compactacions. Normes de referència:UNE-EN 12620...