977 080 962 info@torre-foix.com

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ

Arena natural rentada fina 0/1
arena fina 03
arena fina 03
Codi comercial:
AR01
Ús previst:
Elaboració de morters per arrebossar interior i exterior. Per tota mena de treballs de paleta.
Normes de referència:
UNE -EN 13139 (Morters)  UNE-EN 12620 (Formigons)
PROPIETATS FÍSIQUES / QUÍMIQUES / MECÀNIQUES
ComposicióTamany de les partícules
Arena de cantera de granulometria màxima de 1 mm0 / 1 mm
Densitat material (aprox.)Equivalent d’arena
1450 Kg/m362
Naturalesa de la rocaValor blau de metilè
SilícicaNA
PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

Sac 25 Kg (aprox.) Palet 56 sacs.


Big - Bag 900 Kg

Més informació:

Proporcions per a obtenir un bon morter: Cada 25 Kg de arena fina, s’afegiran entre 6 i 8 Kg de ciment pòrtland gris, i entre 3 i 4 litres d’aigua neta.

Instruccions per un bon morter: Per un bon ús del producte, es barrejarà manual o mecànicament fins a obtenir una homogeneïtat del producte. També es pot afegir una petita proporció de cal per donar pastositat.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

Gestió Mediambiental: Torre-Foix recomana el reciclatge del envàs de plàstic al contenidor groc o al corresponent contenidor per la gestió de residus. L’eliminació dels envasos és responsabilitat del consumidor final.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

1 + 2 =