977 080 962 info@torre-foix.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
PREFABRICATS TORRE-FOIX S.L.
B-58604430
Ctra. Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix
info@torre-foix.com

Per quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les transferències de dades següents a tercers països:

• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus electrònics. La garantia per a aquesta transferència s‟ha establert a través de: Existència d‟una decisió d‟adequació de la Comissió. Podeu consultar informació addicional a: Podeu consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=ca.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TORRE-FOIX estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres
motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, TORRE-FOIX deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: A la direcció del responsable.
Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.
El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es .

Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A TORRE-FOIX tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
• Consentiment de l’interessat: Atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A TORRE-FOIX tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-vos els serveis que ens heu sol·licitat, atendre les vostres sol·licituds d’informació i enviar-vos comunicacions comercials.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
Execució de contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes sobre la base de sol·licituds prèvies mantingudes amb els responsables del tractament.