977 080 962 info@torre-foix.com

TANCAMENTS | BLOCS

Bloc 10x20x40
bloc 10x20x40
Producte:
Bloc de formigó d’àrids densos 400 x 200 x 100, categoria II
Ús previst:
Divisions, envans.
Normes de referència:
UNE 771-3:2011, UNE 772-13:2001, CTE-DB SE-F.
Dimensions
LongitudAmpladaAltura
Nominals (mm):400100200
Reals (mm):39090190
Toleràncies (mm): categoria D1+3 -5+3 -5+3 -5
Espessor mínim de paret (mm):21
Altres característiques
Pes bloc / palet8 Kg/unitat / 1140 Kg/palet
Unitats palet / Unitats per m2140 / 12.5
EmbalatgePalet de 1100 x 1000 amb 3 fleixos
Configuració embalatge120 peces normals + 20 peces cantoneres

Més informació:

Bloc de formigó d’àrids densos per tancaments amb bona adherència al revestiment. El bloc es considera apte per al seu ús 10 dies després de la seva fabricació.
Es pot servir en hidròfug. Producte reciclable com a àrid.

Instruccions: Per un bon ús del producte, es col·locarà de forma que les parets i les cavitats del bloc quedin en vertical i la part semi oberta a la part superior.
Per unir els blocs es recomana posar morter M-80 entre les peces.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat.
En cas de tallar el bloc de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

4 + 10 =