977 080 962 info@torre-foix.com

TANCAMENTS | PECES PILAR

Bloc 40x40x20
bloc 40x40x20

Producte:
Bloc de formigó d’àrids densos 400 x 400 x 200, categoria II

Ús previst:
Divisions, envans, tancaments façanes no estructurals per edificis industrials i
habitatges residencials.
Normes de referència:
UNE 771-3:2011, UNE 772-13:2001, CTE-DB SE-F.
Dimensions
LongitudAmpladaAltura
Nominals (mm):400400200
Reals (mm):400400190
Toleràncies (mm): categoria D1+3 -5+3 -5+3 -5
Espessor mínim de paret (mm):34
Altres característiques
Pes bloc / palet22 Kg/unitat / 421 Kg/palet
Unitats palet / Unitats per m2/ml18 / 12.5/5
EmbalatgePalet de 1200 x 1000 amb 3 fleixos
Configuració embalatge18 peces
Naturalesa del àridCalcari
Resistència al focREI – 180 (segons CTE DB-SI)

Més informació:

Bloc de formigó d’àrids densos per tancaments amb bona adherència al revestiment. El bloc es considera apte per al seu ús 10 dies després de la seva fabricació. Producte reciclable com a àrid.

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col•locarà de forma que les parets i les cavitats del bloc quedin en vertical i la part semi oberta a la part superior. Per unir els blocs es recomana posar morter M-80 entre les peces.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat.
En cas de tallar el bloc de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

11 + 1 =