977 080 962 info@torre-foix.com

TANCAMENTS | BLOCS MUR H

Bloc H 20x20x50
bloc H 20x20x50

Producte:
Bloc de encofrar de formigó d’àrids densos de 500 x 200 x 200, categoria I

Ús previst:
Murs de contenció de terres, murs correguts, murs d’habitatge.

Normes de referència:
UNE 771-3:2011, UNE 772-13:2001, CTE-DB-SI, UNE 15435:2008.

Dimensions
LongitudAmpladaAltura
Nominals (mm):500200200
Reals (mm):503200198
Toleràncies (mm): categoria D1+3 -5+3 -5+3 -5
Espessor mínim de paret (mm):30
Altres característiques
Pes bloc / palet17.5 Kg/peça / 900 Kg/palet
Unitats palet /
Unitats per ml
50 /
10
EmbalatgePalet de 1100 x 1000 amb 2 fleixos
Configuració embalatge50 peces normals

Més informació:

Bloc de formigó d’àrids densos que incorpora dispositiu de encaix lateral bidireccional, que serveix com encofrat permanent per la omplerta de formigó, amb cavitat per les barres de ferro horitzontals. Bona adherència al revestiment. El bloc es considera apte per al seu ús 10 dies després de la seva fabricació.

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col·locarà de forma que els encaixos queden a la part superior per col·locar les barretes transversals. Es recomana com a mínim fer anivellació del mur a 5 filades i netejar la base del mur de morter per tal de que el formigó per fer el mur armat, estigui en contacte amb el formigó de la sabata o tirant.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar el bloc de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

7 + 7 =