977 080 962 info@torre-foix.com

FORJATS UNIDIRECCIONALS

Bovedilla 60x18x25
bovedilla 60x18x25

Producte:
Revoltó de formigó d’àrids densos 18 x 25 x 60, categoria II

Ús previst:
Peça alleugerant del forjat per reduir el pes propi del mateix. Encofrat perdut en forjats.

Normes de referència:
UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011

Dimensions
LongitudAmpladaAltura
Nominals (mm):250600180
Reals (mm):250540180
Toleràncies (mm): categoria D1± 5± 5± 5
Altres característiques
Pes bloc / palet16 Kg/peça / 790 Kg/palet
Unitats palet /
Unitats per ml
48 /
4
EmbalatgePalet de 1100 x 1000 amb 3 fleixos
Configuració embalatge40 peces normals + 8 peces cantoneres

Més informació:

Peça prefabricada de formigó que s’utilitza en forjats com a peça de entrebigat com a funció alleugerant (encofrat perdut).

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col·locarà la peça entre bigues, una a tocar l’altre (no és necessari morter entre elles), de forma que les cavitats quedin en horitzontal, i es posaran les bovedilles tapades de la part inferior, al principi i final de cada filada de bigues, per tal de evitar que el formigó penetri dins les cavitats.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar les bovedilles de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols. Abans de col·locar les bigues i les bovedilles , que el encofrat que ha de suportar aquestes, estigui en bon estat. Es recomana no trepitjar les bovedilles un cop col·locades.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

11 + 9 =