977 080 962 info@torre-foix.com

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ

Cigronet de cantera 6/12 o «Garbancillo»
arena fina 03
arena fina 03

Codi comercial:
CTC612

Ús previst:
Per barreja per la elaboració de formigó. Com a base per la posterior pavimentació de formigó. També es pot utilitzar per la jardineria com a decoració.

Normes de referència:
UNE -EN 13139 (Morters)  UNE-EN 12620 (Formigons) UNE EN 933-1:1998   UNE EN 933-3:97  UNE EN 1097-2:1999

PROPIETATS FÍSIQUES / QUÍMIQUES / MECÀNIQUES
ComposicióTamany de les partícules
Àrid cantera de granulometria màx. 12 mm6 / 12 mm
Densitat material (aprox.)Index de llenques
1550 Kg/m39,2
Naturalesa de la rocaResistència al desgast “Los Angeles”
Calcària24
PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

A doll (Granel)


Sac 25 Kg (aprox.) Palet 56 sacs.


Big - Bag 900 Kg

Més informació:

Proporcions per a obtenir un bon morter: Cada 25 Kg de Garbancillo, s’afegiran entre 10 i 12 Kg de ciment “pòrtland” gris, entre 50 i 60 kg de arena de cantera 0-4 i entre 4 i 6 litres d’aigua neta.

Instruccions per un bon morter: Per un bon ús del producte, es barrejarà manual o mecànicament fins a obtenir una homogeneïtat del producte.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

Gestió Mediambiental: Torre-Foix recomana el reciclatge del envàs de plàstic al contenidor groc o al corresponent contenidor per la gestió de residus. L’eliminació dels envasos és responsabilitat del consumidor final.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

4 + 15 =