977 080 962 info@torre-foix.com

TANCAMENTS | CUBREMURS

Cubremur 38x6x20
cubremur 38x6x20

Producte:
Cubremur de formigó d’àrids densos 200 x 60 x 386 categoria II

Ús previst:
Peça per a rematar i protegir murs exteriors d’ús industrial o residencial.
Normes de referència:
UNE 771-3:2011, UNE 772-13:2001, CTE-DB SE-F.
Dimensions
LongitudAmpladaAltura
Nominals (mm):20038660
Reals (mm):19038662
Toleràncies (mm): categoria D1+3 -5+3 -5+3 -5
Altres característiques
Pes bloc / palet6.9 Kg/peça / 690 Kg/palet
Unitats palet /
Unitats per ml
96 /
5
EmbalatgePalet de 1100 x 1000 amb 3 fleixos
Configuració embalatge96 peces
Naturalesa del àridCalcari
Resistència al focREI – 180 (segons CTE DB-SI)

Més informació:

Bloc de formigó d’àrids densos per tancaments amb bona adherència al revestiment. El bloc es considera apte per al seu ús 10 dies després de la seva fabricació Producte reciclable com a àrid.

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col·locarà de forma que quedi encaixada sobre el mur fent una junta amb morter M-80 entre el mur i la peça i entre les pròpies peces.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar el bloc de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

10 + 1 =