977 080 962 info@torre-foix.com

TANCAMENTS | GERO DE FORMIGÓ

Gero de formigó 13x9x27
gero formigó

Producte:
Bloc de formigó d’àrids densos 270 x 90 x 130 categoria I

Ús previst:
Divisions, envans, tancaments façanes no estructurals per edificis industrials i
habitatges residencials.

Normes de referència:
UNE 771-3:2011+A1, CTE-DB SE-F, CTE DB-SI, CTE DB-HR.

Dimensions
LongitudAmpladaAltura
Nominals (mm):27013090
Reals (mm):27013090
Toleràncies (mm): categoria D1+3 -5+3 -5+3 -5
Espessor mínim de paret (mm):10
Altres característiques
Pes bloc / palet4.1 Kg/peça / 810 Kg/palet
Unitats palet /
Unitats per ml
192 /
36
EmbalatgePalet de 1100 x 1000 amb 3 fleixos
Configuració embalatge180 peces + 12 peces per partir

Més informació:

Gero de formigó d’àrids densos per tancaments amb bona adherència al revestiment. El gero es considera apte per al seu ús 10 dies després de la seva fabricació. Es pot servir en hidròfug. Producte reciclable com a àrid.

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col·locarà de forma que les parets i les cavitats del gero quedin en vertical i la part semi oberta a la part superior. Per unir els geros es recomana posar morter M-80 entre les peces.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar el bloc de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

7 + 1 =