977 080 962 info@torre-foix.com

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ

Graveta triturada de cantera 25/40
arena fina 03
arena fina 03

Codi comercial:
GTC2540

Ús previst:
Per barreja per la elaboració de formigó. Com a base per la posterior pavimentació de formigó. També es pot utilitzar per la jardineria com a decoració.
Normes de referència:
UNE -EN 13139 (Morters)  UNE-EN 12620 (Formigons) UNE EN 933-1:1998   UNE EN 933-3:97  UNE EN 1097-2:1999
PROPIETATS FÍSIQUES / QUÍMIQUES / MECÀNIQUES
ComposicióTamany de les partícules
Àrid cantera de granulometria màx. 40 mm20 / 40 mm
Densitat material (aprox.)Index de llenques
1450 Kg/m32,8
Naturalesa de la rocaResistència al desgast “Los Angeles”
Calcària24
PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

A doll (Granel)


Big - Bag 900 Kg

Més informació:

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

Gestió Mediambiental: Torre-Foix recomana el reciclatge del envàs de plàstic al contenidor groc o al corresponent contenidor per la gestió de residus. L’eliminació dels envasos és responsabilitat del consumidor final.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

8 + 12 =