977 080 962 info@torre-foix.com

ÀRIDS JARDINERIA / DECORACIÓ

Gravilla rodona de riu 20/25
gravilla riu 20/25

Codi comercial:
GRR2025

Ús previst:
Jardineria, decoració. També es pot utilitzar per la elaboració de formigó.
Normes de referència:
UNE -EN 13139 (Morters)  UNE-EN 12620 (Formigons)
PROPIETATS FÍSIQUES / QUÍMIQUES / MECÀNIQUES
ComposicióTamany de les partícules
Granulometria màxima de 25 mm20 / 25mm
Densitat material (aprox.)Índex de llenques
1700 Kg/m3NA
Naturalesa de la rocaResistència al desgast “Los Angeles”
Silícic / carbonatadaNA
PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

A doll (Granel)


Sac 25 Kg (aprox.) Palet 56 sacs.


Big - Bag 900 Kg

Més informació:

Instruccions per a un bon ús: En jardineria o decoració, un cop s’ha estès el material, regar amb aigua abundant per treure les petites partícules que es poden quedar adherides a la pedra i donar brillantor al material.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

Gestió Mediambiental: Torre-Foix recomana el reciclatge del envàs de plàstic al contenidor groc o al corresponent contenidor per la gestió de residus. L’eliminació dels envasos és responsabilitat del consumidor final.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

15 + 7 =