977 080 962 info@torre-foix.com

FORJATS UNIDIRECCIONALS

Revoltó de volta 60x18x20
revoltó de volta 60x18x20

Producte:
Revoltó de formigó d’àrids densos 18 x 20 x 60, categoria II

Ús previst:
Peça alleugerant del forjat per reduir el pes propi del mateix. Encofrat perdut en forjats.
Normes de referència:
UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011
Dimensions
LongitudAmpladaAltura
Nominals (mm):200600180
Reals (mm):200540175
Toleràncies (mm): categoria D1± 5± 5± 5
Altres característiques
Pes bovedilla / palet14.90 Kg/unitat / 915 Kg/palet
Unitats palet /
Unitats per ml
60 /
5
EmbalatgePalet de 1100 x 1000 amb 3 fleixos
Configuració embalatge60 peces normals
Nota informativaRevoltó equivalent a col·locar bovedilla de canto 22 cm

Més informació:

Peça prefabricada de formigó que s’utilitza en forjats com a peça de entrebigat com a funció alleugerant (encofrat perdut).

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col·locarà la peça entre bigues, una a tocar l’altre (no és necessari morter entre elles), de forma que les cavitats quedin en horitzontal, i es posaran les bovedilles tapades de la part inferior, al principi i final de cada filada de bigues, per tal de evitar que el formigó penetri dins les cavitats.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar les bovedilles de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols. Abans de col·locar les bigues i les bovedilles , que el encofrat que ha de suportar aquestes, estigui en bon estat. Es recomana no trepitjar les bovedilles un cop col·locades.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

4 + 13 =