977 080 962 info@torre-foix.com

ÀRIDS JARDINERIA / DECORACIÓ

Sauló 0/4
cigronet rodó de riut 6/12

Codi comercial:
SL04

Ús previst:
Àrid apte per a parcs i zones de pas que es vol evitar la formació de fang. També es pot utilitzar per a tapar canonades.

NORMES DE REFERÈNCIA:
UNE -EN 13139 (Morters)  UNE-EN 12620 (Formigons)

PROPIETATS FÍSIQUES / QUÍMIQUES / MECÀNIQUES
ComposicióTamany de les partícules
Arena de granulometria màxima de 4 mm0 / 4 mm
Densitat material (aprox.)Equivalent d’arena
1500 Kg/m3
Naturalesa de la rocaValor blau de metilè
SilícicaN/A
PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

A doll (Granel)


Sac 25 Kg (aprox.) Palet 56 sacs.


Big - Bag 900 Kg

Més informació:

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

Gestió Mediambiental: Torre-Foix recomana el reciclatge del envàs de plàstic al contenidor groc o al corresponent contenidor per la gestió de residus. L’eliminació dels envasos és responsabilitat del consumidor final.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

7 + 14 =