977 080 962 info@torre-foix.com

VORERES

Vorera de Jardí 8x20x50
vorera jardi 8x20x50

Producte:
Vorera jardí de formigó d’àrids densos 8 x 20 x 50, categoria II

Ús previst:
Vorera de jardí

Normes de referència:
UNE-EN 1340:2003 / UNE 127.340

Dimensions
LongitudAmpladaAltura
Nominals (mm):50080200
Reals (mm):50080200
Toleràncies (mm): categoria D1± 5± 5± 5
Altres característiques
Pes bovedilla / palet15 Kg/unitat / 1100 Kg/palet
Unitats palet /
Unitats per ml
72 /
2
EmbalatgePalet de 1100 x 1000 amb 3 fleixos
Configuració embalatge72 peces encadellades (“machiembrado”)
Naturalesa del àridCalcari

Més informació:

Vorera recta prefabricada de formigó massissa monocapa, conegut com a vorera de jardí per a la delimitació de zones verdes i de passeig, formació de parterres i jardineres.

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col·locarà de forma que els cassetons es toquin l’un a l’altre formant un quadrat tancat per evitar que en el moment de omplir de formigó el forjat, aquest no entri dins les cavitats del cassetó. La forma més usual de col·locació, és 3 cassetons per metre quadrat en forjats reticulars o en línea per forjats unidireccionals.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar el cassetó de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

4 + 6 =