977 080 962 info@torre-foix.com

Gual vehicle 60

GUALS Gual vehicle 60 DenominacióPes (Kg.)Uts palet Vorera lateral vehicles (monocapa)14510 Placa central vehicles6024 Format per la placa central de cantell frontal bisellat i una vorera lateral, de disseny corbat a 90º a la part superior i pla a la inferior. Amb...

Gual vehicle 25

GUALS Gual vehicle 25 DenominacióPes (Kg.)Uts palet Vorera ICS-257024 Vorera Transició 17 a 2561- Aquest gual està format pel conjunt de la vorera remuntable 28×25 i la de transició, que permet la continuació de la calçada 28×17.Realitza una funcií de vorera...

Vorera Americana estriada

VORERES Vorera Americana estriada CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONALS TIPUSDimensions bàsiquesLongitudPes (Kg/ml)Uts. palet T-120x121005124 T-225x151008318 T-328x1710010012 Vorera recta prefabricada de formigó bicapa, constituïda per un nucli de formigó en massa i una doble...

Vorera peatonal

VORERES Vorera peatonal CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONALS TIPUSDimensions bàsiquesLongitudPes (Kg/ml)Uts. palet FIOL20x81003640 RODÓ20x81003640 ALCORQUE20x81003640 RECTE20x81003640 Gràcies a les seves qualitats estètiques ia la seva versatilitat, les voreres de jardí...

Vorera muntable

VORERES Vorera muntable Model C9 Model C9 Americà CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONALS TIPUSDimensions bàsiquesLongitudPes (Kg/ml)PendentUts. palet Americano y C913x25506417º40 ICS-2528x255014033º24 Les voreres muntables tenen la funció delimitadora, principalment entre una...

Vorera calçada

VORERES Vorera calçada CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONALS TIPUSDimensions bàsiquesLongitudPes (Kg/ml)Uts. palet T-120x121005124 T-225x151008318 T-328x1710010012 La funció principal d’aquest tipus de vorera és la de materialitzar els canvis de nivell, sobretot entre...