977 080 962 info@torre-foix.com

Vorera alcorque

VORERES Vorera alcorque Dimensions    LongitudAmpladaAltura Nominals (mm):1000 (ext) / 920 (int)80200 Reals (mm):1000 (ext) / 920 (int)80200 Toleràncies (mm): categoria D1± 10± 10± 6 Espessor mínim de paret (mm):≥ 4 Vorera recta prefabricada de formigó...

Bloc H 30x20x50

TANCAMENTS | BLOCS MUR H Bloc H 30x20x50 Esquema Declaració de prestacions Producte:Bloc de formigó d’àrids densos 500 x 300 x 200, categoria I Ús previst:Murs de contenció de terres, murs correguts, murs de vivenda. Normes de referència:UNE 771-3:2011, UNE...

Bloc 20x20x40 Cantoner

TANCAMENTS | BLOCS Bloc 20x20x40 Cantoner Esquema Declaració de prestacions Producte:Bloc de formigó d’àrids densos 400 x 200 x 200 cantoner hidròfug, categoria II Ús previst: Divisions, envans, tancaments façanes no estructurals per edificis industrials i vivendes...

Bloc 15x20x40 Cantoner

TANCAMENTS | BLOCS Bloc 15x20x40 Cantoner Esquema Declaració de prestacions Producte:Bloc de formigó d’àrids densos, regular, comú i no estructural 400 x 150 x 200, categoria II Ús previst: Divisions, envans, tancaments façanes no estructurals per edificis industrials...

Graveta triturada de cantera 25/40

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ Graveta triturada de cantera 25/40 Codi comercial:GTC2540 Ús previst: Per barreja per la elaboració de formigó. Com a base per la posterior pavimentació de formigó. També es pot utilitzar per la jardineria com a decoració. Normes de...

Graveta triturada de cantera 12/18

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ Graveta triturada de cantera 12/18 Codi comercial:GTC1218 Ús previst:Per barreja per la elaboració de formigó. Com a base per la posterior pavimentació de formigó. També es pot utilitzar per la jardineria com a decoració. Normes de...