977 080 962 info@torre-foix.com

Ull de perdiu 2-6

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ Ull de perdiu 2-6 Codi comercial:UPC46 Ús previst:Per barreja per la elaboració de formigó per a prefabricats. Es pot utilitzar per la jardineria com a decoració. Normes de referència:UNE -EN 13139 (Morters)  UNE-EN 12620 (Formigons) UNE EN...

Barreja rentada 0/12

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ Barreja rentada 0/12 Codi comercial: TR012 Ús previst:Elaboració de formigons per a fer paviments, cimentacions, pilars i murs de contenció. Normes de referència: UNE-EN 12620 (Formigons) UNE EN 933-1:1996 UNE EN 933-9:1999 PROPIETATS...

Barreja de cantera 0/12

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ Barreja de cantera 0/12 Codi comercial: TC012 Ús previst:Elaboració de formigons per a fer paviments, cimentacions, pilars i murs de contenció. També es pot utilitzar com a tot-u per a compactacions. Normes de referència:UNE-EN 12620...

Arena natural rentada 0/2 Bellpuig

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ Arena natural rentada 0/2 Bellpuig Codi comercial:Arena natural rentada 0/2 Bellpuig Ús previst: Elaboració de morters per arrebossar interior i exterior. Per tota mena de treballs de paleta. Normes de referència: UNE -EN 13139...

Gual peatonal 120

GUALS Gual peatonal 120 DenominacióPes (Kg.)Uts palet Vorera lateral peatonal (monocapa)14510 Prolongació lateral (monocapa)12010 Placa central peatonal6024 Prolongació placa peatonal6024 Està format per la vorera gual vehicle 60 amb una prolongació, tant de la vorera...

Gual vehicle 60

GUALS Gual vehicle 60 DenominacióPes (Kg.)Uts palet Vorera lateral vehicles (monocapa)14510 Placa central vehicles6024 Format per la placa central de cantell frontal bisellat i una vorera lateral, de disseny corbat a 90º a la part superior i pla a la inferior. Amb...